VÅR BOK SLOW SKIING

Slow Skiing är vår coffee table-bok om att ta vara på både livet och vintern där storslagna bilder varvas med tankar om närvaro, självreflektion och att våga förändras. Boken är miljö- och närproducerad på vårt eget förlag och finns tillgänglig på både svenska och engelska. Läs mer

Att leva Slow

Att leva Slow handlar om att hitta sitt eget tempo och att vara närvarande i ögonblicket. Det har inget med långsamhet att göra och är varken ett försök att motverka modern teknik eller dess utveckling. Slow-rörelsen består av människor som vill leva bättre i en snabb, modern värld. Filosofin kan sammanfattas i ett enda ord; balans. Var snabb när det krävs av dig och långsam när det passar dig och omständigheterna. Våra tre områden för att leva Slow är attityd, upplevelse och omgivning. Vi behöver bli medvetna om vårt förhållningssätt, reflektera över hur vi brukar göra och våga välja andra sätt.