Policy & villkor

Välkommen till Erwald Group AB:s webbplats. Vi hoppas att du hittar värdefull information om oss här. Vi tycker att personlig integritet är viktigt och strävar efter att bara samla in och lagra den information som är nödvändig för våra affärsrelationer med våra kunder och affärskontakter.

Personuppgifter
Erwald Group AB registrerar och behandlar i vissa fall kunders och affärskontakters personuppgifter. Erwald Group AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning GDPR. Erwald Group AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifterna. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som direkt eller indirekt lämnats till oss genom registrering på vår webbplats eller genom att skicka, sms:a eller ringa till oss med en intresseanmälan. Det vi vill samla in om dig är namn, adress- och telefonuppgifter, eventuellt organisationsnummer, e-post, befattning samt övrig information vi behöver för att kunna ha en affärsrelation.

Syfte 
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Vi använder informationen för följande:
- administrera det du köper av oss samt att fullgöra våra avtal med dig,
- marknadsföringsändamål där dina uppgifter används i syfte att kunna erbjuda andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Erwald Group AB och eventuella samarbetspartners,
- direkt marknadsföring kan komma att göras via telefon, skickas till din e-postadress eller via sms till dig.
Du har rätt att tacka nej till all marknadsföring från oss genom att höra av dig till Erwald Group AB, Åvalundsvägen 23, 187 31 Täby eller maila till .

Säkerhet
Vi ser till att din information är säker. Vi har infört rimliga elektroniska och administrativa åtgärder för att se till att din information lagras på ett säkert sätt.

Gallring av uppgifter
Erwald Group AB sparar dina personuppgifter under fem (5) år efter det att vår relation med dig har upphört. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att ta bort inaktuella, samt på andra sätt felaktiga eller onödiga, personuppgifter.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, om du önskar rätta, komplettera eller radera en personuppgift kontakta oss på adressen ovan. Du har också rätt att en gång om året utan kostnad få veta vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dom. Om du vill ha ett sådant utdrag, skicka en skriftlig förfrågan till oss på adressen ovan. Vi kommer inte att distribuera dina uppgifter till någon annan om vi inte är skyldiga enligt lag att göra så. Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta Datainspektionen.

Övriga villkor
Denna webbplats är en ren informationssida som du använder på egen risk och under eget ansvar. Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Erwald Group AB strävar efter hög kvalitet och funktionalitet på denna webbplats men kan inte ge en garanti för prestanda, aktualitet, fullständighet, lämplighet och riktighet för informationen.

Användning av cookies
Erwald Group AB använder sig av så kallade cookies på den här webbplatsen. När du besöker vår webbplats kan därför information lagras på din dator så att den kan kännas igen vid fler besök. Du kan välja att inte ta emot våra cookies. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats försämras. Om du inte vill ta emot cookies eller vill varnas innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna i din webbläsare.

 

Policy & Villkor

Välkommen till Erwald Group AB:s webbplats. Vi hoppas att du hittar värdefull information om oss här. Vi tycker att personlig integritet är viktigt och strävar efter att bara samla in och lagra den information som är nödvändig för våra affärsrelationer med våra kunder och affärskontakter.

Personuppgifter
Erwald Group AB registrerar och behandlar i vissa fall kunders och affärskontakters personuppgifter. Erwald Group AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning GDPR. Erwald Group AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifterna. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som direkt eller indirekt lämnats till oss genom registrering på vår webbplats eller genom att skicka, sms:a eller ringa till oss med en intresseanmälan. Det vi vill samla in om dig är namn, adress- och telefonuppgifter, eventuellt organisationsnummer, e-post, befattning samt övrig information vi behöver för att kunna ha en affärsrelation.

Syfte 
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Vi använder informationen för följande:
- administrera det du köper av oss samt att fullgöra våra avtal med dig,
- marknadsföringsändamål där dina uppgifter används i syfte att kunna erbjuda andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Erwald Group AB och eventuella samarbetspartners,
- direkt marknadsföring kan komma att göras via telefon, skickas till din e-postadress eller via sms till dig.
Du har rätt att tacka nej till all marknadsföring från oss genom att höra av dig till Erwald Group AB, Åvalundsvägen 23, 187 31 Täby eller maila till .

Säkerhet
Vi ser till att din information är säker. Vi har infört rimliga elektroniska och administrativa åtgärder för att se till att din information lagras på ett säkert sätt.

Gallring av uppgifter
Erwald Group AB sparar dina personuppgifter under fem (5) år efter det att vår relation med dig har upphört. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att ta bort inaktuella, samt på andra sätt felaktiga eller onödiga, personuppgifter.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, om du önskar rätta, komplettera eller radera en personuppgift kontakta oss på adressen ovan. Du har också rätt att en gång om året utan kostnad få veta vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dom. Om du vill ha ett sådant utdrag, skicka en skriftlig förfrågan till oss på adressen ovan. Vi kommer inte att distribuera dina uppgifter till någon annan om vi inte är skyldiga enligt lag att göra så. Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta Datainspektionen.

Övriga villkor
Denna webbplats är en ren informationssida som du använder på egen risk och under eget ansvar. Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Erwald Group AB strävar efter hög kvalitet och funktionalitet på denna webbplats men kan inte ge en garanti för prestanda, aktualitet, fullständighet, lämplighet och riktighet för informationen.

Användning av cookies
Erwald Group AB använder sig av så kallade cookies på den här webbplatsen. När du besöker vår webbplats kan därför information lagras på din dator så att den kan kännas igen vid fler besök. Du kan välja att inte ta emot våra cookies. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats försämras. Om du inte vill ta emot cookies eller vill varnas innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna i din webbläsare.

 

Policy & villkor

Välkommen till Erwald Group AB:s webbplats. Vi hoppas att du hittar värdefull information om oss här. Vi tycker att personlig integritet är viktigt och strävar efter att bara samla in och lagra den information som är nödvändig för våra affärsrelationer med våra kunder och affärskontakter.

Personuppgifter
Erwald Group AB registrerar och behandlar i vissa fall kunders och affärskontakters personuppgifter. Erwald Group AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning GDPR. Erwald Group AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifterna. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som direkt eller indirekt lämnats till oss genom registrering på vår webbplats eller genom att skicka, sms:a eller ringa till oss med en intresseanmälan. Det vi vill samla in om dig är namn, adress- och telefonuppgifter, eventuellt organisationsnummer, e-post, befattning samt övrig information vi behöver för att kunna ha en affärsrelation.

Syfte 
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Vi använder informationen för följande:
- administrera det du köper av oss samt att fullgöra våra avtal med dig,
- marknadsföringsändamål där dina uppgifter används i syfte att kunna erbjuda andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Erwald Group AB och eventuella samarbetspartners,
- direkt marknadsföring kan komma att göras via telefon, skickas till din e-postadress eller via sms till dig.
Du har rätt att tacka nej till all marknadsföring från oss genom att höra av dig till Erwald Group AB, Åvalundsvägen 23, 187 31 Täby eller maila till .

Säkerhet
Vi ser till att din information är säker. Vi har infört rimliga elektroniska och administrativa åtgärder för att se till att din information lagras på ett säkert sätt.

Gallring av uppgifter
Erwald Group AB sparar dina personuppgifter under fem (5) år efter det att vår relation med dig har upphört. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att ta bort inaktuella, samt på andra sätt felaktiga eller onödiga, personuppgifter.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, om du önskar rätta, komplettera eller radera en personuppgift kontakta oss på adressen ovan. Du har också rätt att en gång om året utan kostnad få veta vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dom. Om du vill ha ett sådant utdrag, skicka en skriftlig förfrågan till oss på adressen ovan. Vi kommer inte att distribuera dina uppgifter till någon annan om vi inte är skyldiga enligt lag att göra så. Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta Datainspektionen.

Övriga villkor
Denna webbplats är en ren informationssida som du använder på egen risk och under eget ansvar. Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Erwald Group AB strävar efter hög kvalitet och funktionalitet på denna webbplats men kan inte ge en garanti för prestanda, aktualitet, fullständighet, lämplighet och riktighet för informationen.

Användning av cookies
Erwald Group AB använder sig av så kallade cookies på den här webbplatsen. När du besöker vår webbplats kan därför information lagras på din dator så att den kan kännas igen vid fler besök. Du kan välja att inte ta emot våra cookies. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats försämras. Om du inte vill ta emot cookies eller vill varnas innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna i din webbläsare.

 

Policy & villkor

Välkommen till Erwald Group AB:s webbplats. Vi hoppas att du hittar värdefull information om oss här. Vi tycker att personlig integritet är viktigt och strävar efter att bara samla in och lagra den information som är nödvändig för våra affärsrelationer med våra kunder och affärskontakter.

Personuppgifter
Erwald Group AB registrerar och behandlar i vissa fall kunders och affärskontakters personuppgifter. Erwald Group AB behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning GDPR. Erwald Group AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifterna. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som direkt eller indirekt lämnats till oss genom registrering på vår webbplats eller genom att skicka, sms:a eller ringa till oss med en intresseanmälan. Det vi vill samla in om dig är namn, adress- och telefonuppgifter, eventuellt organisationsnummer, e-post, befattning samt övrig information vi behöver för att kunna ha en affärsrelation.

Syfte 
Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Vi använder informationen för följande:
- administrera det du köper av oss samt att fullgöra våra avtal med dig,
- marknadsföringsändamål där dina uppgifter används i syfte att kunna erbjuda andra produkter och tjänster som tillhandahålls av Erwald Group AB och eventuella samarbetspartners,
- direkt marknadsföring kan komma att göras via telefon, skickas till din e-postadress eller via sms till dig.
Du har rätt att tacka nej till all marknadsföring från oss genom att höra av dig till Erwald Group AB, Åvalundsvägen 23, 187 31 Täby eller maila till .

Säkerhet
Vi ser till att din information är säker. Vi har infört rimliga elektroniska och administrativa åtgärder för att se till att din information lagras på ett säkert sätt.

Gallring av uppgifter
Erwald Group AB sparar dina personuppgifter under fem (5) år efter det att vår relation med dig har upphört. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att ta bort inaktuella, samt på andra sätt felaktiga eller onödiga, personuppgifter.

Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, om du önskar rätta, komplettera eller radera en personuppgift kontakta oss på adressen ovan. Du har också rätt att en gång om året utan kostnad få veta vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dom. Om du vill ha ett sådant utdrag, skicka en skriftlig förfrågan till oss på adressen ovan. Vi kommer inte att distribuera dina uppgifter till någon annan om vi inte är skyldiga enligt lag att göra så. Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta Datainspektionen.

Övriga villkor
Denna webbplats är en ren informationssida som du använder på egen risk och under eget ansvar. Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Erwald Group AB strävar efter hög kvalitet och funktionalitet på denna webbplats men kan inte ge en garanti för prestanda, aktualitet, fullständighet, lämplighet och riktighet för informationen.

Användning av cookies
Erwald Group AB använder sig av så kallade cookies på den här webbplatsen. När du besöker vår webbplats kan därför information lagras på din dator så att den kan kännas igen vid fler besök. Du kan välja att inte ta emot våra cookies. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats försämras. Om du inte vill ta emot cookies eller vill varnas innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna i din webbläsare.